• Ponad 150 lat tradycji
  • 327 Banków Spółdzielczych Grupy BPS i 14 współpracujących
  • Ponad 2200 bankomatów

Sukces z Bankiem Spółdzielczym

Imię Nazwisko:

Rafał Dzija

Firma:

PBiEŚ SEPO

Skąd:

Knurów

Rok założenia:

1992

Ilość pracowników:

60

Bank:

OK Bank Spółdzielczy

Lata współpracy:

15

Wywiad

"To właśnie w Banku Spółdzielczym spotykamy się z otwartością i zrozumieniem dla specyfiki naszej działalności" - rozmowa z Rafałem Dzija

undefined

Rodzinna firma, która składa się z kilku spółek, a każda ma siedzibę w innym regionie Polski. Jak powstał SHK Holding?

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska rozpoczęło swoją działalność w 1988 roku pod nazwą SONO. Od 1992 roku firma działa pod nazwą SEPO – pierwotnie jako działalność gospodarcza, obecnie jako spółka prawa handlowego. W 2016 roku w wyniku działań właścicieli i poprzedniego Zarządu Spółki nastąpiło wydzielenie ze spółki SEPO zorganizowanej część przedsiębiorstwa – tak powstał SHK Holding Sp. z o.o., który stał się spółką matką dla wszystkich spółek z grupy kapitałowej. Wcześniej spółką matką była właśnie SEPO – i to ona realizowała inwestycje kapitałowe w formie zakupu akcji czy udziałów pozostałych spółek obecnego Holdingu.

W 2017 roku zostałem Prezesem Przedsiębiorstwa Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o. Od początku zajmujemy się badaniami środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz wykonywaniem prac dokumentacyjnych z szeroko pojętego zakresu ochrony środowiska. Natomiast w skład grupy kapitałowej SHK Holding wchodzą spółki działające w branży automotive, budownictwa elektroenergetycznego, projektowania, budowy przemysłowej aparatury chemicznej i ochrony środowiska. Spółka SHK niezmiennie opiera się wyłącznie na kapitale rodzinnym.

Szeroki zakres działalności związanych z projektowaniem. Ale czy wśród tych branż można wyodrębnić jedną, która jest dla Państwa szczególnie ważna?

Rzeczywiście wszystkie spółki związane są z projektowaniem i realizacją kontraktów (formuła EPC), badaniami czy też samym projektowaniem. Ich fundament i wspólny mianownik stanowi wiedza inżynierska. Dla właścicieli Holdingu wszystkie branże i spółki są jednakowo ważne i każdej z nich poświęcają tyle samo uwagi.

To właśnie w Banku Spółdzielczym spotykamy się z otwartością i zrozumieniem dla specyfiki naszej działalności. Doceniamy, że poświęca się nam czas i uwagę.

Jakie projekty/opracowania, które zostały zrealizowane, są najcenniejsze dla Państwa i dla rozwoju przedsiębiorstwa?

Nie da się wskazać jednego czy kilku projektów, które byłyby kluczowe z punktu widzenia którejkolwiek z firm. W zasadzie każdy z nich jest jednostkowy i wymaga szczególnej uwagi. Budowanie marki opieramy m.in. na zaufaniu naszych klientów. Dlatego dla rozwoju przedsiębiorstw cenna jest prawidłowa i terminowa realizacja kontraktów, która sprawia, że dla wielu firm z różnych branż przemysłowych stajemy się niezawodnym partnerem.

undefined

Jak i kiedy rozpoczęła się współpraca z O.K. Bankiem Spółdzielczym?

Kilkanaście lat temu zapoczątkowali ją właściciele Holdingu. Dzięki temu możliwe było stworzenie grupy kapitałowej, która z sukcesem realizuje ciekawe projekty inwestycyjne z obszaru fuzji i przejęć.

Co w tej współpracy szczególnie zasługuje na uznanie?

Otwartość na argumenty, zaangażowanie i łatwość kontaktu. Z uwagi na niepowtarzalny charakter naszej działalności wiele przedsięwzięć wymaga analizy bardziej zaawansowanej niż zwykła ekonomiczna kalkulacja, która stanowi podstawę współpracy dla banków komercyjnych. To właśnie w banku spółdzielczym spotykamy się z otwartością i zrozumieniem dla specyfiki naszej działalności. Doceniamy, że poświęca się nam czas i uwagę.

Jakie znaczące inwestycje zostały zrealizowane we współpracy z O.K. Bankiem?

Rozwój grupy kapitałowej, osiągnięcie aktualnej struktury i rozmiaru – to dla nas najważniejsze i najcenniejsze pasmo inwestycji zrealizowanych wspólnie z OKBS-em.

Czy jakieś inwestycje zrealizowali Państwo w ramach konsorcjum Banku BPS i O.K. Banku?

Dwa z trzech przejęć były realizowane właśnie z konsorcjum banków spółdzielczych – jednym z konsorcjantów był Bank BPS.

Czy Holding prowadzi działalność także poza Polską? Gdzie i jakie przedsięwzięcia realizują Państwo za granicą?

Tak, podejmujemy również działania mające na celu budowanie marki poza granicami naszego kraju. Poszczególne spółki realizują kontrakty w wielu krajach. SEPO pozyskało kontrahentów np. w Niemczech i we Francji, a Taskoprojekt w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Rumunii, we Francji i na Węgrzech.

undefined

Jakie kolejne inwestycje będą realizowane we współpracy z O.K. Bankiem Spółdzielczym?

Poza rozwojem organicznym Holding cały czas pozostaje aktywnym graczem na rynku fuzji i przejęć. Niemniej jakiekolwiek szczegóły w przypadku takiej aktywności mogą być upublicznione jedynie ex post.

Czy środki pozyskane z Banku zostały przeznaczone na zakup nowoczesnych technologii?

Do tej pory zmiany i postęp technologiczny finansowaliśmy ze środków własnych. Z finansowania dłużnego korzystaliśmy głównie przy inwestycjach kapitałowych. Oczywiście nie jest to wykluczone, bo wierzymy, że najciekawsze projekty dopiero przed nami.

Czy Holding – albo poszczególne Państwa spółki – zajmują się działalnością społeczną, wspierają osoby lub organizacje zajmujące się sportem lub kulturą?

Zarówno SEPO, jak i inne spółki Holdingu regularnie wspierają lokalne działania społeczne, np. SEPO od wielu lat jest jednym ze sponsorów Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie, promującego ruch i aktywny styl życia wśród dzieci i młodzieży. A od 2011 roku jesteśmy nieprzerwanie zaangażowani w Szlachetną Paczkę.

Dziękuję za rozmowę.

SHK Holding jest rodzinną grupa kapitałową z polskim kapitałem, która została utworzona w 2016 r. na skutek działań związanych z przekształceniami i porządkowaniem sytuacji w Grupie Kapitałowej.

Współpraca zawsze rozwija

undefined

Dariusz Wójcik

Prezes Zarządu
O.K. Banku Spółdzielczego

Konsekwentnie wyznaczone i z pełnym zaangażowaniem realizowane etapy każdego projektu po czasie powinny pozwolić na celebrowanie małych lub wielkich sukcesów. Tak też było – i jest – przy współpracy z SHK Holding
Sp. z o.o. Kilkunastoletnia współpraca, wzajemne zaufanie, wysiłek i konsekwencja podczas wielogodzinnych spotkań – na każdym etapie projektu – z perspektywy czasu pozwalają wycenić wyniki tej współpracy w kategoriach wielkiego wzajemnego sukcesu. Kontynuując współfinansowanie, z uznaniem i satysfakcją uczestniczymy w nieustającym projektowaniu przez właścicieli Holdingu dalszego rozwoju i umacniania ich silnej marki poza granicami naszego kraju.

O czym mogliśmy się przekonać jako bank spółdzielczy, analizując każdy element tej kilkunastoletniej inspirującej współpracy? Wielki potencjał relacyjności pomiędzy ludźmi, którzy na rodzinnym kapitale zbudowali sukces swojej firmy, oraz zaangażowanie lokalnego banku spółdzielczego – to kolejny przykład skuteczności w osiąganiu celów i gwarancja powodzenia.